Destek

Sistem Analiz Test Hizmetleri

Karmaşık projeler kapsamında müşteri, kalite, fonksiyonel, entegrasyon, arayüz, raporlama ve yetkilendirme gereksinimlerinin detaylandırılması dâhil sistem analizine dair tüm ihtiyaçlarınız ile Müşteri isteklerini toplamakta, Müşteri isteklerini kriterler kapsamında gözden geçirmekte, Uzman görüşlerine, standartlara ve benzer ürün incelemelerine başvurmakta, Gereksinimler gruplandırılarak ortaya çıkarılmakta, Gereksinimlerin analiz edilmesi sonucunda detaylı dokümantasyonu müşterilerimize teslim etmekte, Gereksinimlerin izlenebilirliğinin sağlanması adına uygun alt yapıyı tasarlamakta, Gereksinimler üzerine gelebilecek olası değişikliklerin yönetimi için uygun alt yapıyı müşterilerimize sunmaktayız.